Het aanbod

Smartbreaks is vanaf 1 januari 2020 vernieuwd! Een nieuw logo, nieuwe huisstijl en verbeterde gebruiksvriendelijkheid moet de focus verleggen van de bestaande energizers naar een totaal aanbieder op het gebied van slimme beweegtussendoortjes. Deze zijn te vinden in ons Smartbreaks portaal:

Deze beweegtussendoortjes zorgen voor meer focus, welbevinden en variatie in de manier waarop leerlingen kennis krijgen aangeboden. Dit doen we met nieuwe sprekende content gericht op de leerlingen / kinderen. 

Door de corona ontwikkelingen zijn wij genoodzaakt geweest om verder te kijken dan de schoolomgeving. Hierdoor hebben we ouders betrokken in onze plannen. de focus blijft wel op het ontwikkelen op kant-en-klare content voor het onderwijs. Leerkrachten en ouders zetten hierdoor met een druk op de knop het kind of een hele klas in beweging. Wij streven naar minder voorbereidingstijd en effectieve leswissels.