Achtergrond

Kinderen zitten urenlang per dag, spelen weinig buiten en fietsen steeds minder naar school. De gevolgen hiervan zijn merkbaar. Per generatie nemen de motorische vaardigheden af en neemt het overgewicht toe, en daarmee ook de kans op welvaartsziekten zoals diabetes type 2. Daarnaast weten we dat wie op jonge leeftijd plezier ervaart in (sporten en) bewegen, op latere leeftijd dikwijls een actieve leefstijl ontwikkeld. Bewegend leren is geboren!

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad), de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), Concluderen dat het onomwonden nodig is om meer aandacht te geven aan sport en bewegen op school. Niet alleen vanwege de gezondheid. Sporten en bewegen kunnen veel breder worden ingezet om onderwijsdoelen na te streven. Het gaat hierbij om alle vormen van sporten en bewegen, binnen en buiten de gymles. De raden stellen vast dat twee uur bewegingsonderwijs per week niet voldoende is om onderwijsdoelen na te streven, een actieve leefstijl bij kinderen en jongeren te ontwikkelen en cognitieve functies te stimuleren.

Lichamelijke beweging stimuleert de cognitieve functies. Voor de raden is dit een belangrijk argument om meer aandacht te geven aan sporten en bewegen. Beweging brengt acute en structurele veranderingen tot stand in de hersenstructuur, die een positief effect hebben op aandacht, concentratie en executieve cognitieve functies zoals planning en besluitvorming. Er zijn aanwijzingen dat bewegen een positieve invloed heeft op onderwijsprestaties. Bewegend leren in de klas is dan ook in opmars.

Lichamelijke beweging stimuleert de cognitieve functies. Voor de raden is dit een belangrijk argument om meer aandacht te geven aan sporten en bewegen. Beweging brengt acute en structurele veranderingen tot stand in de hersenstructuur, die een positief effect hebben op aandacht, concentratie en executieve cognitieve functies zoals planning en besluitvorming. Er zijn aanwijzingen dat bewegen een positieve invloed heeft op onderwijsprestaties. Bewegend leren in de klas is dan ook in opmars.

Smartbreaks in het kort:

  • Meer focus en concentratie
  • Stimulatie van cognitieve en executieve functies
  • Geen extra voorbereiding
  • Schoolbrede aanpak
  • Verschillende thema’s
  • koppeling naar de SLO doelen
 
 

Lees hier het artikel dat is geschreven door Merlijn Snijders (2016), founder van Smartbreaks.